Zarządzanie Projektami

Zakończyć projekt sukcesem

Inwestycje pracujące dla Ciebie

Lorien osiagnął swoją reputację dzięki udanej realizacji wielobranżowych, przemysłowych projektów inwestycyjnych. Dzięki nim, nasi klienci osiagnęli większą wydajność produkcji i lepsze wyniki finansowe.

W imieniu naszych klientów pełnimy rolę kierowników projektów i programujemy kolejne inwestycyje.

Zdajemy sobie sprawę, że kluczowym czynnikiem w realizacji projektów jest jakość pracy naszych zespołów. Tak jak w przypadku każdego zespołu, zarówno w sporcie jak i w biznesie, „know how” polega na organizacji pracy i zarządzaniu zespołem.

Dobre zarządzanie projektem jest obowiązkiem i koniecznością.

project-management_01.jpg

Zarządzanie projektem to organizacja, jasne określenie zadań, kontrola pracy zespołu i wspólne zaangażowanie w osiagnięcie założonego celu.

Phil Colquhoun, Kierownik Działu Zarządzania Projektami

Podejmujemy odpowiedzialność

Powołując zespoły realizacyjne, staramy sie eliminować bariery zarówno pomiędzy branżami projektowymi jak i rożnymi praktykami i doświadczeniami inżynierskimi. To znacznie wzmacnia etykę pracy w zespole i idetyfikację przynależnych zadań. W połączeniu z własnymi zespołami projektowymi klienta tworzy to kombinację zasobów gwarantującą końcowy sukces.

Celem naszej firmy oraz sposobu zarządzania projektami wdrażanym przez nasze zespoły i kierowników projektów, jest osiągnięcie celów zakładanych przez klientów. To z kolei oznaczać musi właściwą organizację pracy, bieżącą kontrolę postępu prac i zapewnienie ciagłego zangażowania.

project-management_02.jpg

Zarządzanie projektami różnego typu i na każdym ich etapie

Nasze 30-letnie doświadczenia obejmują projekty rożnego typu:

 • Wstępne analizy przedinwestycyjne i studia wykonalności
 • Masterplany (techniczne i ekonomiczne)
 • Projektowanie koncepcyjne i wstępne schematy funkcjonalne
 • FEED (Front-End Engineering Design)
 • Strategie realizacji inwestycji
 • Usuwanie “wąskich gardeł” w technologii
 • Skalowanie procesu
 • Przegląd i wybór właściwej technologii
 • Zwiększanie wydajności produkcji
 • Strategie logistyczne
 • Inwestycje wynikajace z wymagań jakościowych lub nowych norm i standardów
 • Projekty naukowe i centra badawcze
 • Modernizacja i wymiana środków trwałych
Project Management stages

Systemy, zasoby           i doświadczenia

 • Doświadczeni i kompetentni kierownicy projektów
 • Wsparcie zapewniane przez kierownictwo wyższego szczebla
 • Odpowiednie narzędzia pracy do zarządzania czasem, kosztami oraz raportowania
 • Wdrożone procedury jakości zgodnie z ISO9001
 • Koordynacja zespołów wielobranżowych
 • Prowadzenie projektów od koncepcji do przekazania
project-management_03.jpg

Masz w planach ciekawą inwestycję?

Współpracuj z nami