Narzędzia projektowe „OPTI”

Planowanie zdolności produkcyjnych w mleczarstwie i browarnictwie

Identyfikacja ograniczeń w rozwoju produkcji

Firma Lorien opracowała własne, interaktywne narzędzia umożliwiające producentom żywności i napojów identyfikację tzw. „wąskich gardeł” dla planowanego zwiększenia produkcji.

Pakiety narzędzi programowych „Opti” (Opti-Brew i Opti-Milk) służą do modelowania procesu produkcji i określenia teoretycznych, maksymalnych zdolności produkcyjnych. Definiują możliwości etapowej rozbudowy technologii w celu osiagnięcia docelowej wydajności zakładu.

Szczegółowe dane będące wynikiem obliczeń, dotyczą całego procesu produkcyjnego - od dostawy surowców do końcowego produktu.

opti-tools_01.JPG

Strategiczne decyzje są podejmowane w oparciu o prawdziwe informacje, a takie zapewniają narzędzia projektowe „Opti”

Nick Jones, Project Manager

Podejmujemy odpowiedzialność

Poprzez wprowadzenie empirycznych wartości  wydajności poszczególnych urządzeń procesowych, znanych warunków technologicznych, harmonogramów i ograniczeń możemy określić maksymalne zdolności produkcyjne.

W przypadku planowania skokowej zmiany zdolności produkcyjnych, narzędzia Opti-Milk and Opti-Brew określają ograniczenia technologiczne i definiują potrzeby dotyczące rozbudowy o dodatkowe instalacje i urządzenia.

Narzędzie to może być z łatwością konfigurowane dla potrzeb różnych scenariuszy, takich jak zmiany wydajności lub wycofanie z eksploatacji poszczególnych, urządzeń co pozwala na rozpoznanie ograniczeń mocy produkcyjnych w przypadku wystąpienia awarii urządzenia lub potrzeby jego konserwacji.

Realizując rożne scenariusze, model może rozpoznać możliwe warianty modernizacji lub rozbudowy zanim zdolności produkcyjne zakładu osiagną wartości graniczne.

OPTI-tool_01.jpg

Zastosowania w innych branżach

Otwarty charakter narzędzia oznacza możliwość jego przystosowania do innych procesów w całej branży spożywczej i produkcji napojów.

Oprogramowanie zostało pierwotnie opracowane dla branży browarniczej jako Opti-Brew, ale zostało zmodyfikowane do potrzeb producentów wyrobów mleczarskich (Opti-Milk) umożliwiając modelowanie wydajności procesów produkcyjnych w mleczarstwie.

Narzędzia te zostały zastosowane również w sektorze kosmetycznym dla wykonania oceny wydajności instalacji mediów procesowych m.in. zaopatrzenia w parę, wodę lodową i technologiczną.

OPTI-tool_02.jpg

Masz w planach ciekawą inwestycję?

Współpracuj z nami