Wsparcie w zamówieniach

Strategia zamówień w realizacji inwestycji

Proces zamówień jest często skomplikowany i czasochłonny. Naszym celem jest uproszczenie tych procesów na jak najwcześniejszym etapie, poprzez zrozumienie celów naszych klientów, ograniczeń i możliwości oraz opracowanie najbardziej skutecznej strategii.

Lorien zapewnia kompleksowy zakres usług we wsparciu procesu zamówień, który jest istotnym elementem każdej inwestycji.

Strategia inwestycyjna

 • Strategiczne podejmowanie decyzji na postawie projektów koncepcyjnych i wyceną kosztów
 • Planowanie kosztów i zakresu inwestycji
 • Całkowity koszt uruchomionej inwestycji I zwrot z inwestycji
 • Doradztwo iw optymalizacji środków trwałych

Najlepsze praktyki dotyczące zamówień

 • Strategia zamówień i planowanie potencjalnych dostawców
 • Specyfikacje zamówień lub przetargów
 • Zarządzanie projektem inwestycyjnym
 • Zgodność z przepisami i standardami

 ​​​

Lorien pomaga swoim klientom w opracowaniu najlepszego rozwiązania w zakresie zakupów spełniajacych ich szczególne potrzeby. Zaczynamy od solidnego opracowania dokumentów przetargowych i uczestniczymy w kwalifikacji dostawców i wykonawców. Nasze wsparcie jest kontynuowane przez cały okres realizacji inwestycji i obejmuje fazy od budowy, instalacji, uruchomień, odbiorów i testów do przekazania klientowi i zakończenia kontraktu.

Najlepsze praktyki  przetargowe i kontraktowe

 • Specyfikacje przetargowe
 • Pakiety przetargowe
 • Dokumentacja kontraktowa

Zarządzanie dostawcami

 • Wstępna ocena dostawców pod względem technicznym, standardów bezpieczeństwa i handlowym
 • Zarządzanie pod względem technicznym dostawcami w czasie realizacji kontraktów
 • Zarządzanie jakością, terminowością i zgodnością dostaw
 • Administrowanie kontraktami
 • Usuwanie wad i usterek oraz administrowanie zobowiązaniami gwarancyjnymi

ponad

£3bn

wartość zrealizowanych inwestycji

250+

projektów inwestycyjnych rocznie

100%

kompletności usług

ponad

30lat

doświadczeń w strategiach zakupowych

Współpracuj z nami

Pracując z firmą Lorien spotkasz specjalistów rozumiejących zagadnienia strategii zakupowych, którzy mogą pokierować twoimi zamierzeniami od projektu koncepcyjnego do etapu uruchomienia, przekazania do eksploatacji i walidacji.

Przedsięwzięcia inwestycyjne łączą się często z wyzwaniami, takimi jak realizacja nowatorskich projektów i procesów technologicznych; ograniczenia budżetowe; prowadzenie budowy w funkcjonującym zakładzie produkcyjnym.

Niezależnie od rodzaju inwestycji możesz mieć pewność, że zespół Lorien, mający za sobą zrealizowane przedsięwzięcia o wartości ponad 3 miliardów funtów, prawdopodobnie już spotkał się wcześniej z podobnymi wyzwaniami i kierował skutecznie ich realizacją.

Masz w planach ciekawą inwestycję?

Współpracuj z nami