Masterplan

Planowanie przyszłego rozwoju firmy

Masterplany to dobre rozwiązanie dla każdej firmy. Stają się niezbędne przy rozważaniu zmian operacyjnych, które mają wpływ na aktualną produkcję i otoczenie.

Zmiany mogą wynikać z wielu czynników. Masteplany opracowane przez Lorien były powodowane m.in.:

 • Dopasowaniem wydajności do popytu
 • Zwiększeniem wydajności
 • Dopasowaniem linii produkcyjnych do potrzeb rynku
 • Wprowadzeniem na rynek nowych produktów
 • Wymianą kluczowych środków trwałych
 • Zmianą łańcucha dostaw i dystrybucji
 • Wymaganiami jakościowymi, standardami i normami
 • Bezpieczeństwem, ochroną I wymogami środowiskowymi

INFORMATION GATHERING:
Project drivers, direction, overall concept, boundaries and schedule requirement.
Consider areas and operations impacted.

Site Physical Masterplan and Architectural

Process and Process Utilities

Filling and Packaging

Control and Automation

Logistics

Agree Concept Design Strategy options

Client & Lorien Review; agree final option(s) for reporting

Master Plan Output Report (with Cost Plan, Time Plan, Options analysis)

Jedyną stałą rzeczą jest zmiana.

Heraklit z Efezu, 500 p.n.e.

Bierzemy pod uwagę sposób i cel

Nasi specjaliści techniczni i projektanci współpracują z zespołem inwestora w celu oceny wykonalności technicznej i finansowej różnych opcji inwestycyjnych.

 • Masterplany dla różnych lokalizacji
 • Masteplany strategiczne dla całego łańcucha operacyjnego
 • Przeglądy operacyjne i usuwanie wąskich gardeł
 • Projektowanie koncepcyjne
 • Schematy funkcjonalne
   

Istnieje  często kilka celów jednocześnie, które nalezy wziąć pod uwagę planując produkcję i logistykę.

Safety & Security

 • Material and people flow analysis and optimisation
 • Eliminate crossing flows
 • Access for maintenance
 • Security control for vulnerable areas, functions, product
 • Product safety & regulatory

Efficient Operation

 • Logical flow
 • Automation vs. people review
 • Eliminate bottlenecks
 • Logistics strategy
 • Occupation density (and safety)
 • Warehouse / transport / despatch interfaces

Quality

 • Establish cleanliness regimes
 • Devise zoning: segregation vs. functionality
 • Constraints associated with existing building configuration
 • Product handling systems
 • Optimal process automation

Capacity versus Demand

 • Understanding key capacity drivers for development
 • Daily and seasonal demand profiles
 • Inbound & Outbound product routing review and optimisation
 • Vehicle access and driver accommodation
 • Features allowing expansion

Mamy zdolność przekszałcania masterplanu w rzeczywistość.

Mamy solidne doświadczenia w opracowywaniu masterplanów w wielu sektorach n.p.: 

 • Browarnictwo
 • Napoje
 • Komponenty spożywcze
 • Dania gotowe
 • Produkty farmaceutyczne
 • Przemysł lotniczy
 • Środki ochrony osobistej
 • Materiały budowlane
 • Słodycze
 • Piekarnie
 • Kosmetyki

Poufne i bezstronne raporty dla decydentów

Nasze poufne i bezstronne opracowania zapewniają klientom niezależny pogląd na różne opcje, zbadanie możliwości zmian, szacunki kosztów i harmonogramy czasowe. Korzystamy z doświadczeń wynikających z zaangażowania w projekty inwestycjne o wartośći £3bn.

over

£3bn

wartość zrealizowanych inwestycji

250+

projektów inwestycyjnych rocznie

kompletny

zakres

usług projektowych

ponad

30lat

doświadczeń w projektowaniu

Współpracuj z nami

Pracując z firmą Lorien spotkasz specjalistów rozumiejących zagadnienia projektowania technicznego, którzy mogą pokierować twoimi zamierzeniami od projektu koncepcyjnego do etapu uruchomienia, przekazania do eksploatacji i walidacji.
 Przedsięwzięcia inwestycyjne łączą się często z wyzwaniami, takimi jak realizacja nowatorskich projektów i procesów technologicznych; ograniczenia budżetowe; prowadzenie budowy w funkcjonującym zakładzie produkcyjnym.

Masz w planach ciekawą inwestycję?

Współpracuj z nami