Zarządzanie budową

Twoja inwestycja pod bezpiecznym nadzorem

Od wielu lat LORIEN jest wiodącą firmą zajmującą się zarządzaniem realizacją inwestycyjnych projektów budowlanych i instalacyjnych.

Zarządzanie dotyczy inwestycji, które mogą obejmować swoim zakresem prace budowlane (architektura i konstrukcje), modernizacje i wyposażenie budynków produkcyjnych oraz instalację wyposażenia technologicznego. Nasze doświadczenia osiagnęliśmy poprzez realizację tysięcy inwestycji dla naszych klientów. Zespół LORIEN zapewnia szybkie, skuteczne, poparte doświadczeniemi usługi dla klientów z różnych sektorów przemysłu.

We wstępnej fazie inwestycji nasze usługi obejmują:

 •  Opracowanie zakupowych specyfikacji przetargowych
 •  Wstępne planowanie zarządzania inwestycją
 •  Planowanie ilościowe i kosztowe
 •  Wstępne opracowania projektowe
 •  Opracowanie strategii przetargowych i zakupowych
 •  Prowadzenie dokumentacji kontraktów

LORIEN oferuje pełny zakres usług dotyczących zarządzania i administrowania inwestycji, zarówno w czasie realizacji jak i w fazie przekazania, w projektach budowlanych, produkcyjnych, ośrodków badawczo-rozwojowych i obiektach logistycznych:

 •  Administrowanie  kontraktami
 •  Zarządzanie budową i nadzór
 •  Szkolenia i doradztwo zgodnie z wymogami CDM 2015
 •  Zarządzanie zakończeniem inwestycji
 •  Zarządzanie usuwaniem usterek
 •  Zarządzanie odbiorami
 •  Testy końcowe i wydajnościowe
 •  Inspekcje i odbiory gwarancyjne

ponad

£3bn

wartość zrealizowanych inwestycji

250+

projektów inwestycyjnych rocznie

100%

zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z CDM

26lat pracy

z nagrodami RoSPA Gold Medals

RoSPA Patron’s Award


2017 rok był 100 rocznicą od powołania RoSPA (Royal Society for the Prevention of Accidents). Dla uczczenia jubileuszu ustanawiono nową nagrodę dla wyrożnienia szczególnych osiagnięć w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy, tzw. Patron’s Award. LORIEN jako jedna z pierwszych sześciu firm miał zaszczyt  być wyróżniony tą nagrodą.
 

W imieniu firmy wyróżnienie nagrodą odebrali Dyrektor Bill Treddenick i Manager ds. BHP Elliot Follows. Uroczystość miała miejsce w czasie uroczystej gali w hotelu Birmingham Metropole 12 lipca 2017 r.

ROSPA Patron's Award 2017
W imieniu firmy wyróżnienie nagrodą odebrali Dyrektor Bill Treddenick i Manager ds. BHP Elliot Follows

Aplikacje do wyróżnień RoSPA są dostępne dla wszelkiego typu firm i organizacji z Wielkiej Brytanii i z zagranicy. Komitet sędziów bierze pod uwagę nadrzędność systemów zarządzania BHP oraz praktyki zarządzania i zaangażowanie pracowników. Wyróżnienia są przyznawane od 61 lat.

Julia Small, przewodnicząca jury powiedziała :
“Nagrody RoSPA są najbardziej prestiżowymi na świecie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i cieszą się powszechnym uznaniem, ponieważ laureat demonstruje wyjątkowe zaangażowanie  swojej organizacji w utrzymanie i rozwijanie wymaganych standardów BHP. Samo osiągnięcie tych standardów jest bardzo trudne”.

"To wyjątkowy rok w historii RoSPA i gratulujemy wszystkim zwycięzcom w jubileuszowym 100 roku naszego istnienia”

Nagrody RoSPA są najbardziej prestiżowe na świecie w zakresie bezpieczeństwa i higieny

Julia Small, przewodnicząca jury RoSPA’s 

Współpracuj z nami

Pracując z firmą Lorien spotkasz specjalistów rozumiejących zagadnienia produkcji żywności, którzy mogą pokierować twoimi zamierzeniami od projektu koncepcyjnego do etapu uruchomienia, przekazania do eksploatacji i walidacji. Przedsięwzięcia inwestycyjne łączą się często z wyzwaniami, takimi jak realizacja nowatorskich projektów i procesów technologicznych; ograniczenia budżetowe; prowadzenie budowy w funkcjonującym zakładzie produkcyjnym. Niezależnie od rodzaju inwestycji możesz mieć pewność, że zespół Lorien, mający za sobą zrealizowane przedsięwzięcia o wartości ponad 3 miliardów funtów, prawdopodobnie już spotkał się wcześniej z podobnymi wyzwaniami i kierował skutecznie ich realizacją.

Masz w planach ciekawą inwestycję?

Współpracuj z nami