Dodatkowe usługi techniczne

Pionowy start inwestycji

Jest wiele wzajemnie zależnych czynników, które mają kluczowy wpływ na pomyślną realizację inwestycji.

 • Opracowanie najlepszej strategii, koncepcji i zaawansowane planowanie
 • Opracowanie poprawnego projektu technicznego, zarządzanie realizacją zamówień i budową
 • Zgodność z wymaganiami prawnymi oraz dotyczącymi jakości, środowiska, BHP
 • Szkolenie pracowników w zakresie obsługi nowych środków trwałych i ich konserwacji
 • Opracowanie strategii zarządzania majątkiem trwałym i dostarczenie narzędzi wspomagających ten proces
 • Opracowanie instrukcji obsługi dla maszyn i technologii

Nasze doświadczenia zdobyliśmy w realizacji tysięcy zadań dla naszych klientów. Zespół zajmujący się ‘usługami inżynierskimi i technicznymi’ w korporacji GP Strategies i obejmujący firmę Lorien, rozwija doświadczenia pozyskane przez wiele dziesięcioleci. Stanowią one solidną podstawę dla wszechstronnego zakresu usług wspierających prowadzenie przemysłowych inwestycji kapitałowych. Zapewnianiamy w ten sposób optymalizację procesu inwestycjnego począwszy wydajności od pierwszego dnia realizacji . Nazywamy to w naszej nomenklaturze: “Pionowym startem – Vertical Start-Up”.

Realizując zadania inżynierskie i techniczne oferujemy pełny zakres usług dotyczących inwestycji kapitałowych i kosztów operacyjnych. Obsługujemy inwestycje związane z działalnością produkcyjną, przetwórczą, logistyczną, aeronautyczną, wojskową i badawczą:

 • Strategia i analiza
 • Usługi typu EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management)
 • Zarządzanie  majątkiem trwałym
 • Opracowanie dokumentacji
 • Doradztwo i pomoc w spełnianiu wymogów bezpieczeństwa i wymogów organów zewnętrznych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

GP Strategies w zakresie świadczenia usług inżynieryjnych i technicznych dysponuje zgromadzonym zasobem umiejętności i kompetencji unikalnych na rynku usług inwestycyjnych. Zapewniamy znaczącą wartość usług i niezrównaną fachowość, które pochodzą od jednego partnera.

Eric Rodgers, Senior Vice-President, GP Strategies

Services wheel

 

Optymalizacja strategii i jej wdrożenie

Zapewnij sukces swojej organizacji przez zastosowanie strategii, która uwzględnia główne cele organizacyjne i stosuje właściwe plany rozwojowe. GP Strategies wnosi swoje kompetencje do technicznych studiów inwestycyjnych, opracowania budżetu, analizy zasobów ludzkich, harmonogramów oddania do eksploatacji.

Engineering, Procurement and Construction Management (EPCM)

Skorzystaj z bogatej w doświadczenia fachowości inżynierskiej, aby wesprzeć się przy osiąganiu ekonomicznych celów inwestycyji. GP Strategies zapewnia zarządzanie inwestycjami, projektowanie techniczne obiektów i procesów technologicznych, konsultacje techniczne i powiązane wsparcie inżynierskie.

Opracowywanie planu zarządzania majątkiem

Osiągaj swoje cele operacyjne przez właściwe podejście do kluczowych komponentów gospodarowania majątkiem firmy: zasobów ludzkich, urządzeń i obiektów technologicznych.

Opracowanie dokumentacji

Opieraj się na wiedzy obsługi i utrwalaj ją poprzez zharmonizowane dokumenty instruktażowe. Łączymy informacje od producentów urządzeń z systemami i procedurami w celu stworzenia spójnej dokumentacji – krytycznie istotnej dla osiągania i utrzymywania wydajnej produkcji.

Zgodność z wymogami bezpieczeństwa i organów zewnętrznego nadzoru

Nasza praktyka w zakresie dostosowywania do wymogów bezpieczeństwa i wymogów organów nadzoru wspiera szeroki zakres zagadnień, w tym rozwój z poszanowaniem środowiska, bezpieczeństwo przeciwwybuchowe i podział na strefy zagrożone, kwestie nadzoru, zapewnienie jakości, BHP w miejscu pracy.

Optymalizacja wydajności zasobów ludzkich

Uzyskaj wartość dodaną poprzez analizę zasobów siły roboczej, rozpoznanie stanowisk i zadań potrzebnych w twojej organizacji i zadbaj o usunięcie głównej przyczyny niedoborów i opóźnień przez wprowadzenie strategii zapewniania wydajności zasobów ludzkich. Zapewniamy wdrażanie strategii obsady kadrowej, logistyki projektu, opracowanie i wdrożenie programów rozwoju personelu i szkoleń.

Wśród naszych rynków i klientów są:

 • produkcja spożywcza
 • biotechnologia i produkcja kosmetyków
 • produkcja piwa i napojów
 • aeronautyka
 • zaawansowane technologie
 • energetyka
 • technologie chemiczne i petrochemiczne
 • transport
 • metale i górnictwo
 • likwidacja zasobów broni chemicznej (USA)
 • agendy bezpieczeństwa wewnętrznego (USA)
 • rząd ponadstanowy (USA)

ponad

3miliardy

zrealizowanych inwestycji

(na całym świecie)

25milionów £

rozbudowa fabryki w czasie produkcji

(Leicester, UK)

200

ponownie wprowadzonych marek w 9 lokalizacjach produkcyjnych

(Rosja)

Najlepszy w swojej klasie

program oparty o kluczowe wskaźniki efektywności

(Texas USA)

Rentowność inwestycji

szkolenia w automatyzacji produkcji przez zastosowanie PLC

(New York, USA)

Zgodność z wymaganiami ATEX

ukończona realizacja dla grupy spożywczej

(we wszystkich lokalizacjach w EMEA)

Współpracuj z nami

Współpracując z GP Strategies spotkasz specjalistów, którzy znają doskonale problematykę inwestycyji w przemyśle i mogą pokierować twoimi projektem od koncepcji, poprzez stadium realizacji, przekazania do eksploatacji i walidacji, aż do pełnej gotowości eksploatacyjnej. Inwestycje wiążą się często z wyzwaniami takimi jak prowadzenie budowy i instalacji w warunkach bieżącej pracy zakładu; ograniczenia czasowe i kosztowe; budowa w uwarunkowaniach szczególnych. Niezależnie od rodzaju zadania możesz mieć pewność, że zespół pracujący w GP Strategies przy realizacji usług inżynierskich i technicznych, mający za sobą ponad 50 lat doświadczeń, najprawdopodobniej spotkał się już z podobnymi wyzwaniami i skutecznie z nimi sobie poradził.

Masz w planach ciekawą inwestycję?

Współpracuj z nami