Bezpieczeństwo budów

Mierzalne osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa

30 lat doświadczeń w zarządzaniu bezpieczeństwem na budowie i w miejscu pracy

Usługi Lorien w zakresie zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa obejmują:

 • Przeglądy bezpieczeństwa w fazie projektowania
 • Studia bezpieczeństwa i wykonalności
 • Pakiety informacji o ryzykach znanych w fazie przed przystąpieniem do prac budowlanych
 • Planowanie działań dotyczących bezpieczeństwa w fazie budowy
 • Usługi głównego projektanta zgodnie z brytyjskimi przepisami CDM 
 • Usługi głównego wykonawcy zgodnie z brytyjskimi przepisami CDM
 • Audyty inwestycji budowlanych i instalacyjnych
 • Ocenę bezpieczeństwa maszyn i stref produkcji (patrz strona Zgodność z wymogami bezpieczeństwa)
construction-safety_01.jpg

W Lorien jesteśmy dumni ze spełniania kluczowej roli we wspieraniu naszych klientów w tworzeniu strategii bezpiecznych inwestycji i obsługi produkcji 

Bill Treddenick, Dyrektor

Zero szkód na budowie

Wierzymy, że cel Zero Szkód na budowie jest w pełni osiągalny. Mamy wdrożone właściwe systemy pracy, szkoleń, planowania oraz odpowiedzialne nastawienie do podejmowanych zadań.
Każdy pracujący na terenie budowy lub w jej pobliżu powinien wrócić po pracy do domu bez żadnego uszczerbku na zdrowiu.

Firma Lorien posiada akredytacje zgodne z najnowszymi standardami bezpieczeństwa. Oprócz naszego programu wewnętrznych inspekcji, jesteśmy regularnie poddawani audytom przeprowadzanym przez jednostki zewnętrzne. Umożliwia to nam ciągłe doskonalenie naszych procedur zarządzania bezpieczeństwem. 

Lista naszych akredytacji, organizacji, których jesteśmy członkiem oraz otrzymanych nagród:

 • akredytacja BS OHSAS 18001
 • akredytacja SAFEcontractor 
 • akredytacja BROWZ 
 • akredytacja Altius 
 • akredytacja EcoVardis
 • członek RoPSA
 • członek British Safety Council
 • nagrody RoSPA Gold Awards (w ciągu ostatnich 26 lat)
 • Nagroda RoSPA Patron’s Award
 • Nagroda RoSPA Silver Fleet Award
   
JAZ_0280.JPG

Rozległe doświadczenia w przemyśle

Bezpieczeństwo obsługi produkcji oraz serwisu ma nadrzędne znaczenie w przemysłowych obiektach produkcyjnych i badawczych. Doświadczenia firmy Lorien w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn ciągle powiekszają się.

 Przykłady branż, dla których pracujemy:

 • Produkcja i pakowanie żywności oraz napojów
 • Produkcja piwowarska
 • Produkcja substancji chemicznych
 • Wytwarzanie komponentów dla przemysłu lotniczego i aeronautycznego
 • Tusze, farby, barwniki i powłoki
 • Produkcja wyrobów farmaceutycznych i kosmetycznych
 • Centra dystrybucji i obiekty logistyczne
 • Adaptacje obiektów dziedzictwa kulturowego i nieruchomości
 • Oczyszczalnie ścieków, recykling materiałów i projekty związane z energią alternatywną.
construction-safety_03.jpg

Współpracuj z nami

Współpracując z firmą Lorien spotkasz specjalistów, którzy doskonale rozumieją kwestie bezpieczeństwa na budowie. Możemy zarządzać inwestycją od etapu prekwalifikacji dostawców i wykonawców do fazy gotowości operacyjnej, przekazania do eksploatacji i odbiorów końcowych. Projekty inwestycyjne wiążą się często z wyzwaniami, takimi jak: prowadzenie budowy w funkcjonujących obiektach; ograniczenia czasowe i kosztowe; wymagające uwarunkowania zewnętrzne.

Ponieważ mamy za sobą zrealizowane inwestycje o wartości ponad 3 miliardów funtów, to niezależnie od rodzaju projektu możesz mieć pewność, że Lorien najprawdopodobniej już sprostał podobnym wyzwaniom w przeszłości i pokierował ich realizacją w bezpieczny i skuteczny sposób.

Masz w planach ciekawą inwestycję?

Współpracuj z nami