Zaawansowane technologie produkcji

Wyznaczamy nowe horyzonty

Technologie i obiekty -    od przemysłu lotniczego, aeronautycznego i motoryzacyjnego do chemicznego

W firmie Lorien jesteśmy od dawna zaangażowani we wszystkie aspekty procesów technologicznych i obiektów związanych z zaawansowanymi procesami produkcyjnymi. Projekty realizowane przez Lorien są złożone technicznie, wysokobudżetowe, krytyczne ze względu na wymagania jakościowe i często charakteryzują się procesami niosącymi ze sobą zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Nasi inżynierowie wspierają klientów w budowie nowych zakładów produkcyjnych lub adaptacji istniejących obiektów zgodnie z nowymi potrzebami. Oferujemy rozwiązania dotyczące w szczególności:

 • zaopatrzenia w surowce i magazynowania
 • przetwarzania i mieszania
 • automatyzacji napełniania, pakowania i transportu mechanicznego
 • projektowania architektonicznego, budowlanego i konstrukcyjnego
 • projektowania ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, uzdatniania powietrza, oczyszczania ścieków
 • obiektów do magazynowania i dystrybucji wyrobów gotowych
 • mediów technologicznych i pomieszczeń technicznych
 • obiektów badawczo-rozwojowych
 • układów kogeneracyjnych
advanced-manufacturing_01.png

Przemysł motoryzacyjny, lotniczy i aeronautyczny

Kontrola jakości w procesie produkcji wyrobów dla lotnictwa, aeronautyki i motoryzacji ma znaczenie nadrzędne, podobnie jak staranność w opracowywaniu odpowiedniego master planu przyszłego obiektu produkcyjnego zapewniającego jego maksymalną wydajność. Dla tej branży firma Lorien wykonała różne projekty, w tym:

 • Obiekty i instalacje obiektowe dla zakładów lotniczych
 • produkcja hamulców, zawieszeń i innych elementów kół do samolotów
 • produkcja struktur z włókien węglowych dla transportu masowego i aeronautyki
 • produkcja zawieszeń i materiałów izolacyjnych dla potrzeb motoryzacji
 • produkcja szyb samochodowych
 • obiekty logistyczne dla podzespołów samochodowych
advanced-manufacturing_02.png

Kompletna obsługa inwestycji; od koncepcji do użytkowania

Zespoły projektowe Lorien wykonują studia koncepcyjne i przedinwestycyjne, projekty wykonawcze i zarządzają procesem inwestycji. Jesteśmy partnerami naszych klientów w ciągu całego cyklu inwestycyjnego, który obejmuje:

 • Master plan i projekt koncepcyjny
 • Wstępna dokumentacja projektowa (FEED)
 • Porównania i wybór właściwej technologii
 • Projekt budowlany i pozwolenie na budowę
 • Projekt ofertowy i prowadzenie przetargów
 • Wdrożenie inwestycji, w tym opracowanie harmonogramów, zarządzanie realizacją
 • Zarządzanie bezpieczeństwem na budowie
 • Zarządzanie ryzykiem wpływającym na jakość produkcji
 • Kwalifikację bezpieczeństwa produkcji, w tym audyty i plany dotyczące bezpieczeństwa maszyn
 • Bezpieczeństwo wynikające z obecności atmosfer wybuchowych (DSEAR / ATEX), klasyfikacja stref, inspekcje i raportowanie
advanced-manufacturing_03.png

Na rynku zorientowanym na jakość i bezpieczeństwo, najistotniejsze jest właściwe planowanie i zarządzanie realizacją inwestycji.

Bill Treddenick, Dyrektor

Chemikalia i powłoki

Rynek wysokowartościowych produktów chemicznych, powłok i barwników jest innowacyjny, oparty na podstawach naukowych i wymaga wysokich stóp zwrotu, małej ilości odpadów i doskonałości w trosce o bezpieczeństwo i środowisko. W tej dziedzinie firma Lorien zrealizowała przedsięwzięcia inwestycyjne i zadania wsparcia technicznego w różnych kategoriach wyrobów i technologii:

 • wyroby chemii gospodarczej
 • przetwórstwo i obróbka metali
 • instalacje do nalewania powłok i barwników ​​​​​​
advanced-manufacturing_04.png

Zielona energia i recykling odpadów

Lorien ma długą listę osiągnięć w rozwoju alternatywnych systemów produkcji energii i recyklingu odpadów. W tej dziedzinie opracowaliśmy studia wykonalności inwestycji, projekty koncepcyjne i przetargowe, zrealizowaliśmy zadania zarządzania procesem budowy i wsparcia technicznego, obejmujące m.in.:

 • źródła zielonej energii dla budynków zabytkowych i obiektów komercyjnych
 • systemy kogeneracji
 • programy minimalizacji odpadów
 • zgazowanie odpadów i produkcja energii skojarzonej
 • sortowanie, recykling i kompostowanie odpadów komunalnych

W tej dziedzinie zrealizowaliśmy projekty w różnych sektorach przemysłu, w tym dla:

 • produkcji żywności i napojów
 • browarów
 • zakładów produkcji ogólnej
 • zabytkowych nieruchomości i rezydencji
advanced-manufacturing_05.png

Masz w planach ciekawą inwestycję?

Współpracuj z nami