Wrocław Wroclaw Poland

Logistyka i dystrybucja

Efektywne systemy zaopatrzenia

Obiekty i systemy łańcucha dostaw dla produktów typu FMCG 

Szybkie dostawy i rotacja stanów magazynowych to wartość dodana w łańcuchu zaopatrzenia, dzięki której nasi klienci wyprzedzają konkurencję. Lorien wspiera dążenia klientów poprzez projektowanie efektywnych systemów transportu, lokalnego magazynowania oraz dystrybucji poprzez regionalne i krajowe centra logistyczne.

Mamy doświadczenia w szerokim zakresie rodzajów wyrobów. Są wśród nich wyroby spożywcze o krótkim okresie przydatności produkowane i ekspediowane codziennie; inne produkty spożywcze i napoje; komponenty i podzespoły motoryzacyjne; artykuły gospodarstwa domowego i odzież; wyroby farmaceutyczne i medyczne.

logistics_01.png

Nasi inżynierowie wspierają klientów w projektach nowych obiektów lub adaptacji istniejących celem zaspokojenia zmieniających się potrzeb. Oferujemy rozwiązania dotyczące w szczególności:

 • magazynowania surowców i ekspedycji partii do produkcji
 • paletyzacji i depaletyzacji
 • transferu i magazynowania wewnętrznego wyrobów gotowych
 • regionalnych i krajowych centrów dystrybucji 
 • łańcucha chłodniczego


Nasze usługi obejmują takie dziedziny, jak:

 • projekty architektoniczne, budowlane i konstrukcyjne
 • projekty branży mechanicznej i elektrycznej
 • urządzenia mechaniczne do transportu wewnętrznego
 • media technologiczne i pomieszczenia techniczne
 • chłodzenie i mrożenie
   
logistics_04.png

Na rynku, na którym kluczowe znaczenie ma szybkość dostawy, sprawne zrealizowanie inwestycji jest absolutnie fundamentalne dla sukcesu.

Phil Colquhoun, Projects Head Manager

Kompletna obsługa  całego cyklu inwestycji; od koncepcji do odbioru

Zespoły projektowe Lorien wykonują studia koncepcyjne i przedinwestycyjne, projekty wykonawcze i zarządzają procesem inwestycji. Jesteśmy partnerami naszych klientów w ciągu całego cyklu inwestycyjnego, który obejmuje:

 

 • Master plan i projekt koncepcyjny
 • Wstępne studia projektowe (FEED)
 • Ocenę sieci i rozwiązań logistycznych oraz ich aktualnego stanu
 • Projekt ofertowy i pozwolenie na budowę
 • Wdrożenie inwestycji, w tym opracowanie harmonogramów, prowadzenie przetargów i zarządzanie realizacją
 • Zarządzanie bezpieczeństwem na budowie
 • Bezpieczeństwo substancji petrochemicznych i innych substancji palnych, klasyfikacja obszarów zagrożonych wybuchem, przeglądy COMAH, inspekcje i audyty BHP
logistics_03.png

Masz w planach ciekawą inwestycję?

Współpracuj z nami