Biotechnologia i farmaceutyki

Projekty z ambitnymi celami

Od leków bez recepty po medycynę regeneracyjną; od etycznych badań po zintegrowane łańcuchy dostaw;

Niezależnie od skali produkcji i badań, firma Lorien jest od dawna zaangażowana w różne przedsiewzięcia dotyczące biotechnologii i produkcji leków.

Nasi inżynierowie wspierają klientów w projektowaniu nowych obiektów produkcyjnych lub adaptacji istniejących w celu zaspakajania zmieniających się potrzeb. W szczególności oferujemy rozwiązania dotyczące:

 • obiektów syntezy i formulacji
 • automatyzacji napełniania, konfekcjonowania i transportu wewnętrznego
 • wdrożenia dobrych praktyk produkcyjnych (GMP)
 • laboratoriów badawczych, mikrobiologicznych lub kontroli jakości
 • laboratoriów produkcyjnych
 • gabinetów zabiegowych
 • pomieszczeń chłodzonych i innych środowisk o kontrolowanym środowisku
 • projektowania obiektów: architektonicznego, budowlanego, konstrukcyjnego
 • obiektów magazynowych i dystrybucyjnych
 • mediów technologicznych i pomieszczeń technicznych
life-science_01.png

Etyczna produkcja farmaceutyków

Nasze zespoły projektowe mają doświadczenia praktyczne i znajomość produkcji z poszanowaniem zasad etyki, m.in. w zakresie:

 • przetwarzania aktywnych substancji farmaceutycznych
 • opracowania sposobu formulacji leków: tabletek, kapsułek, płynów, aerozoli
 • powlekania tabletek
 • diagnostyki in-vitro
 • konfekcjonowania i pakowania
 • łańcucha dostaw wyrobów gotowych
life-science_06.jpg

Jesteśmy dumni z wdrożenia projektów ważnych dla pacjentów i naszych klientów.

Bill Treddenick, Dyrektor

Od projektowania po realizację; od bezpieczeństwa na budowie po bezpieczną produkcję

Zespoły projektowe Lorien wykonują studia koncepcyjne i przedinwestycyjne, projekty wykonawcze i zarządzają procesem inwestycji. Jesteśmy partnerami naszych klientów w ciągu całego cyklu inwestycyjnego, który obejmuje:

 • Master plan i projekt koncepcyjny
 • Wstępne studia projektowe (FEED)
 • Projekt ofertowy i pozwolenie na budowę
 • Wdrożenie inwestycji, w tym opracowanie harmonogramów, prowadzenie przetargów i zarządzanie realizacją
 • Zarządzanie bezpieczeństwem na budowie
 • Zarządzanie ryzykami w zakresie dobrych praktyk produkcyjnych – oceny systemowe, główne plany walidacji , FMEA (zgodnie z ISO60812)
 • Zarządzanie ryzykami klinicznymi (takimi jak kontrola ryzyka wg. ISO14971, oraz system zarządzania jakością wg. ISO13485 dla urządzeń medycznych)
 • Kwalifikacja bezpieczeństwa linii produkcyjnych, w tym certyfikacja CE
 • Bezpieczeństwo maszyn i stref produkcji, w tym PUWER / AUWED i DSEAR / ATEX
life-science_04.jpg

Medycyna regeneracyjna i obiekty badawcze

Rynek medycyny regeneracyjnej jest dynamicznie rozwijającą się częścią sektora nauk biotechnologicznych. Firma Lorien była zaangażowana m.in. w następujące zagadnienia:

 • wszczepialne urządzenia medyczne
 • terapia komórkowa
 • inżyniera tkanek
 • badania od trzeciego poziomu gotowości technologicznej (TRL-3) i wzwyż

Nasza prace obejmują zarządzanie projektem, wsparcie inżynieryjne i techniczne w fazie zarówno badań jak i wdrożenia do produkcji. Wspieramy strategię kontroli ryzyka dotyczącą wyrobu testowanego po raz pierwszy na pacjentach (zgodnie  z zasadami kontroli ryzyka wg. ISO14971). Wdrażamy system zarządzania jakością wg. ISO13485 dla potrzeb wytwarzania, zgodnie z dobrymi praktykami produkcyjnymi, wyrobów wymagających poszanowania zasad etyki. Firma Lorien ma udokumentowaną listę osiągnięć w zakresie realizacji obiektów badawczych i laboratoryjnych pełnieniąc funkcję wiodącego projektanta, zarządzającego projektem i realizacją. Nasza firma pracowała przy następujących rodzajach laboratoriów (łącznie z powiązanymi pomieszczeniami socjalnymi i infrastrukturą techniczną) :

 • Chemiczne laboratoria badawczo-rozwojowe
 • Biologiczne laboratoria badawczo-rozwojowe
 • Laboratoria badań z zastosowaniem promieniowania
 • Laboratoria badań falami elektromagnetycznymi
 • Laboratoria badań patogenów ludzkich
 • Laboratoria badania bólu
 • Gabinety zabiegowe
 • Laboratoria badania jakości
 • Laboratoria mikrobiologiczne
 • Laboratoria produkcyjne
 • Laboratoria badania organizmów wodnych
 • Laboratoria badania perfum
 • Laboratoria sterylnego podawania substancji
 • Laboratoria kultur komórkowych (klasa B)
life-science_05.jpg

Masz w planach ciekawą inwestycję?

Współpracuj z nami