Browarnictwo

Parterstwo w drodze do sukcesu

Wyjątkowe doświadczenia prowadzą do wyjątkowych rezultatów.

Specjalistyczna wiedza i doświadczenia firmy Lorien, poparte ponad 30-letnim funkcjonowaniem w browarnictwie, to wyjątkowe kompetencje w realizacji inwestycji każdej skali i każdego stopnia złożoności.

 • Produkcja słodu
 • Ważenie piwa
 • Filtracja
 • Fermentacja i dojrzewanie
 • Dodawanie drożdży
 • Uzdatnianie wody
 • Mycie instalacji (CIP)
 • Rozlew w opakowania detaliczne, kegi lub beczki
 • Paletyzacja i logistyka
 • Oczyszcanie ścieków i produkcja energii z odpadów
brewing_05.jpg

Lorien posiada wiedzę, narzędzia do modelowania i projektowania instalacji browarniczych zapewniające ich maksymalną efektywność

David Mallinson, Dyrektor

Kompleksowe projekty inwestycyjne dla producentów piwa

Lorien ma ponad 30 lat doświadczeń w tym sektorze; od wdrażania nowych produktów do modyfikacji technologii, od zwiększania skali produkcji do konsolidacji zakładów.

 • Master plan i projekt koncepcyjny
 • Optymalizacja produkcji przy uzyciu własnego programu „Opti – Brew”
 • Dokumentacja inwestorska (FEED)
 • Projekt ofertowy i pozwolenie na budowę
 • Wdrożenie inwestycji, w tym opracowanie harmonogramów, zarządzanie zamówieniami i realizacją
 • Zarządzanie bezpieczeństwem na budowie
 • Zarządzanie ryzykami i zagrożeniami dla bezpieczeństwa, w tym analizy zagrożeń HAZOP oraz oceny bezpieczeństwa eksploatacji
 • Kwalifikacja bezpieczeństwa instalacji produkcyjnej, w tym certyfikacja CE
 • Bezpieczeństwo maszyn i stref, w tym PUWER / AUWED i DSEAR / ATEX
brewing_08.jpg

Kluczowe informacje

Wiele naszych przedsięwzięć rozpoczyna się na etapie studiów wykonalności, co zapewnia bezstronną ocenę najbardziej skutecznych rozwiązań, w tym: poszerzenie asortymentu lub wzrost produkcji, niższe koszty operacyjne, racjonalizację i planowanie rozwoju zakładu. Sprawnie obsługujemy przedsięwzięcia biorąc całkowitą odpowiedzialność, od fazy koncepcji, przez projektowanie, specyfikację zamówień, zarządzanie realizacją, aż do ostatecznego przekazania obiektu do eksploatacji.

 • Prowadzimy inwestycje w branży browarniczej w Wielkiej Brytanii, innych krajach Europy, Afryce i w Azji.
 • Dysponujemy zespołem doświadczonych inżynierów specjalizujących się zarówno w browarnictwie jak i w różnych dyscyplinach projektowych, w tym w branży budowlanej, procesowej, pakowania, automatyki.
 • Jesteśmy specjalistami w przysyle surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, higienicznych technologiach produkcji, rozlewie i pakowaniu
 • Dbamy o zrównoważony rozwój i efektywność energetyczną
 • Zapewniamy zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa
brewing_09.jpg

„Opti-Brew” - Modelowanie wydajności browarów

Narzędzie programowe „Opti-Brew” modeluje proces produkcji w celu zademonstrowania wpływu etapowej rozbudowy na osiąganie przyszłych celów produkcyjnych.  Dane z obliczeń mogą być wykorzystane w projektowaniu całego procesu produkcyjnego - od słodowni do rozlewni.

Przez wprowadzanie empirycznych wielkości wydajności urzadzeń technologicznych i znanych lokalnych ograniczeń możemy określić maksymalne zdolności produkcyjne.

W przypadku planowania skokowej zmiany zdolności produkcyjnych, narzędzie „Opti-Brew’” wskazuje występowanie w procesie „wąskich gardeł” i określa kierunki rozbudowy o dodatkowe instalacje i urządzenia.

Może wspomóc również opracowanie mapy drogowej przyszłego rozwoju.

Jest to idealne narzędzie dla firm o szerokim asortymencie wyrobów, które muszą przeprowadzić analizę efektywności swoich procesów oraz możliwości całkowitych zdolności produkcyjnych.

brewing_01.jpg

Współpracuj z nami

Pracując z firmą Lorien spotkasz specjalistów rozumiejących zagadnienia produkcji piwa, którzy mogą kierować twoimi zamierzeniami od projektu koncepcyjnego do etapu uruchomienia, przekazania do eksploatacji i walidacji. Przedsięwzięcia inwestycyjne łączą się często z wyzwaniami, takimi jak realizacja nowatorskich projektów i procesów technologicznych; ograniczenia budżetowe; prowadzenie budowy w funkcjonującym zakładzie produkcyjnym. Niezależnie od rodzaju inwestycji możesz mieć pewność, że zespół Lorien, mający za sobą zrealizowane przedsięwzięcia o wartości ponad 3 miliardów funtów, prawdopodobnie już spotkał się wcześniej z podobnymi wyzwaniami i kierował skutecznie ich realizacją.

Masz w planach ciekawą inwestycję?

Współpracuj z nami