Zespół

Kadra zarządzająca

Łukasz Kolendowicz

Łukasz Kolendowicz

Dyrektor Zarządzający, Polska

Krzysztof Szymczyk

Krzysztof Szymczyk

Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju, Polska

Maciej Król

Maciej Król

Dyrektor Projektów Budowlanych, Polska

Maciej Mielnik

Maciej Mielnik

Dyrektor Projektów Procesowych, Polska

Steve Slater

Steve Slater

Managing Director

Bill Treddenick

Bill Treddenick

Director

Roy Klek

Roy Klek

Food Sector Director

Dave Mallinson

Dave Mallinson

Engineering Director

Phil Colquhoun

Phil Colquhoun

Projects Head Manager

John Dilley

John Dilley

Senior Project Manager

Stephen Brown

Stephen Brown

Senior Project Manager

Matthew Hidderley

Matthew Hidderley

Business Development Manager

Chris Bullock

Chris Bullock

Engineering Manager - Pakowanie i konfekcjonowanie

Adrian Nicholls

Adrian Nicholls

Engineering Manager – Media i zrównoważony rozwój

Tim Redfern

Tim Redfern

Engineering Manager – Instalacje elektryczne i automatyka

Tony Reynolds

Tony Reynolds

Engineering Manager – Dział zgodności

Anthony Hennessy

Anthony Hennessy

Business Development Manager

Elliot Follows

Elliot Follows

Manager - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Prev Next

Łukasz Kolendowicz

Dyrektor Zarządzający, Polska

Łukasz Kolendowicz

Jako Dyrektor Zarządzająy, Łukasz Kolendowicz kieruje działalnością operacyjną firmy Lorien w Polsce, Europie Środkowej i Wschodniej. Jest nastawionym na osiągnięcie wyniku, silnie zmotywowanym i przedsiębiorczym liderem o sprawdzonej zdolności budowania i wzmacniania zespołów zarządzających w celu maksymalizacji skuteczności realizacji przedsięwzięć i zapewnienia stabilnego rozwoju przedsiębiorstwa. Ma za sobą 20 lat doświadczeń w pracy dla międzynarodowych firm inżynieryjnych i zarządzających realizacją przedsięwzięć.

Jako inżynier, Łukasz doskonale rozumie cały proces inwestycyjny, począwszy od fazy przygotowawczej i koncepcyjnej, poprzez aspekty formalno-prawne inwestycji, organizację i zarządzanie przetargami, aż po etap nadzoru i zarządzania na etapie realizacji. Jest posiadającym szeroką wiedzę profesjonalistą ze znaczącymi osiągnięciami w dziedzinie zarządzania złożonymi przedsięwzięciami w różnorodnych branżach zarówno w Polscem jak i w innych lokalizacjach w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym w Rosji, Serbii i na Litwie. Pełniąc regularnie funkcję dyrektora projektu jest w stanie kierować oczekiwaniami klientów i przyjmuje pełną odpowiedzialność za realizację celów przedsięwzięcia.

Krzysztof Szymczyk

Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju, Polska

Krzysztof Szymczyk

Krzysztof Szymczyk pełni funkcję dyrektora sprzedaży i rozwoju firmy w zakresie działalności operacyjnej Lorien w Polsce i Europie Środkowej. Jest wykwalifikowanym inżynierem automatyki przemysłowej i absolwentem podyplomowych studiów marketingu i zarządzania.

Posiada 25 lat doświadczeń w pracy w międzynarodowych firmach, które posiadały w Polsce własne oddziały i był odpowiedzialny za sprzedaż oraz zarządzanie operacyjne. Oprócz działalności związanej z inwestycjami w Polsce kierował również strukturami sprzedaży w Czechach, Słowacji, na Węgrzech, Ukrainie, Białorusi i w Państwach Bałtyckich. Pracował głównie z międzynarodowymi klientami korporacyjnymi z głównymi siedzibami w Europie, Ameryce Północnej i Azji.

Dzięki tym doświadczeniom bardzo dobrze rozumie i szanuje etykę różnych kultur i środowisk gospodarczych.

W toku swojej kariery zawodowej były odpowiedzialny za sprzedaż urządzeń przemysłowych albo złożonych projektów typu EPC, głównie w przemyśle spożywczym, chemicznym i gospodarce wodnej. Zrealizowane przedsięwzięcia wiązały się głównie z rozwiązaniami automatyki przemysłowej, technologiami ochrony środowiska, instalacjami do wytwarzania energii cieplnej oraz kompletnymi liniami technologicznymi.

Krzysztof jest nominowanym, zewnętrznym ekspertem technicznym Ministerstwa Ochrony Środowiska, reprezentującym Polskę jako członek stowarzyszony Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej w Sewilli w Hiszpanii. Uczestniczył m.in. w toczących się pracach nad nowelizacją unijnej dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED) w zakresie dotyczącym limitów emisji i rewizji najlepszych dostępnych technik (BAT) w części dotyczącej stosowania w przemyśle rozpuszczalników organicznych.

Maciej Król

Dyrektor Projektów Budowlanych, Polska

Maciej Król

Maciej Król jest doświadczonym inżynierem budownictwa i pełni funkcję Dyrektora Projektów Budowlanych. We wrocławskim biurze Lorien kieruje zespołem inżynierów zajmujących się projektowaniem i zarządzaniem realizacją obiektów budowlanych i instalacji obiektowych.

Posiada wieloletnią praktykę w realizacji wysokonakładowych i złożonych przedsięwzięć budowlanych, a jego doświadczenie obejmuje cały zakres realizacji zadań w formule EPCM (Engineering, Procurement, and Construction Management).

Maciej jest bardzo doświadczonym managerem, który w ciągu swojej ponaddwudziestoletniej kariery zawodowej sprawował coraz bardziej odpowiedzialne funkcje kierownicze, projektowe i zarządzania złożonymi przedsięwzięciami. Posiada liczne osiągnięcia w zakresie zapewniania realizacji przedsięwzięć na najwyższym poziomie, w wyznaczonych ramach czasowych poprzez efektywną organizację, zarządzanie i wykorzystywanie wszystkich zasobów.

Maciej posiada zdolność kontrolowania wszystkich aspektów przedsięwzięć budowlanych, w tym inżynieryjnych, projektowych, zarządzania budową, zarządzania ryzykiem, wdrażania standardów bezpieczeństwa, planowania i kontroli realizacji budżetu.

Maciej wykazuje się również bogatym doświadczeniem w projektowaniu konstrukcji, które zdobył pracując jako główny projektant dla inwestycji realizowanych dla międzynarodowych klientów z branży przemysłowej. W projektach tych wdrażał najlepsze praktyki budowlane i ekonomicznie racjonalne rozwiązania. Wykazuje wszechstronną wiedzę w zakresie norm i przepisów dotyczących projektowania.

Do głównych zalet Macieja należy jego analityczne podejście i głębokie zrozumienie współzależności pomiędzy różnymi branżami, połączone z solidnym doświadczeniem w projektowaniu konstrukcji w ramach złożonych przedsięwzięć realizowanych od podstaw lub polegających na przebudowie lub rozbudowie istniejących obiektów. Posiada bardzo dobrą znajomość profesjonalnych technik i narzędzi do kontroli i zarządzania projektami jak również zagadnień formalno-prawnych związanych z realizacją inwestycji budowlanych.

Maciej Mielnik

Dyrektor Projektów Procesowych, Polska

Maciej Mielnik

Maciej Mielnik pełni funkcję Dyrektora Projektów Procesowych. We wrocławskim biurze Lorien kieruje zespołem inżynierów zajmujących się projektowaniem i zarządzaniem realizacją projektów instalacji procesowych.

Maciej jest wykwalifikowanym inżynierem procesu i kierownikiem projektu, który sprawuje wiodącą rolę w projektowaniu procesów technologicznych, zarządzaniu realizacją, testami, uruchomieniami oraz walidacją szerokiego zakresu projektów związanych z procesami produkcji żywności, napojów, wyrobów mleczarskich, wyrobów cukierniczych i przekąsek jak również środków do higieny jamy ustnej, chemii gospodarczej i kosmetyków.

Maciej posiada dogłębną wiedzę specjalistyczną w zakresie projektowania higienicznych instalacji procesowych, instalacji mediów, przesyłu, obróbki termicznej surowców i półproduktów jak również pakowania i integracji maszyn pakujących.

Swoje doświadczenia zdobywał w Polsce i Wielkiej Brytanii. Obejmują one szeroki zakres działań inżynieryjnych od opracowania studiów wykonalności, aż do etapu wdrożeń projektów, w których doradzał klientom jak osiągnąć ich cele biznesowe i wspierał w podejmowaniu istotnych decyzji. Większość projektów, które Maciej realizował wymagały odpowiedniego projektowania i aktywnych technik zarządzania harmonogramem obejmujących minimalizację aktywności obiektowych wykonawców oraz związanych z tym przerw w produkcji.

Maciej jest członkiem IChemE - Institution of Chemical Engineers.

Steve Slater

Managing Director

Steve Slater

Steve Slater jest dyrektorem w GP Strategies, pracuje w firmie Lorien od ponad 30 lat. Aktualnie zajmuje stanowisko Managing Director i jest odpowiedzialny za całość działalności operacyjnej Lorien, w tym biura zarówno w Wielkiej Brytanii jak i w Polsce.

Jest także członkiem zespołu liderów GP Strategies, który zajmuje się usługami inżynierskimi i technicznymi i jest odpowiedzialny za sformułowanie i realizację strategii holistycznych praktyk mających na celu osiągnięcie “pionowego rozruchu” przedsięwzięć inwestycyjnych CapEx.

Steve rozpoczął pracę w Lorien jako inżynier procesu i sprawował rożne funkcje m.in.: starszego inżyniera procesu, kierownika realizacji, kierownika projektu, kierownika działu technologicznego, dyrektora technicznego oraz dyrektora sektora produkcji napojów. Zapewniło mu to dogłębną wiedzę o usługach świadczonych przez firmę Lorien, rynku inwestycji kapitałowych CapEx i sektorach, w których firma realizuje swoje zadania.

Ostatnio pracował między innymi jako:

 • Dyrektor projektu mającego na celu opracowania pakietu studiów wykonalności dotyczących strategii przyszłego rozwoju produkcji w wielu lokalizacjach dla dużego klienta międzynarodowego.
 • Dyrektor projektu, którego celem było określanie zakresu, projektowanie i wdrożenie dużego zadania inwestycyjnego polegającego na unowocześnieniu infrastruktury dużego browaru.

Bill Treddenick

Director

Bill Treddenick

Bill Treddenick jest dyrektorem w GP Strategies i pracuje w Lorien Engineering Solutions od ponad 30 lat. Aktualnie kieruje projektami w sektorze Life Sciences i Zaawansowanych Technologii. Kieruje również projektami dotyczącymi centrów logistycznych i odnawialnej energii.

Jego doświadczenia  w dziedzinie Life Sciences obejmują produkcję farmaceutyków, medycyny regeneracyjnej, diagnostyki in-vitro, laboratoriów badawczych jak również wyrobów do ochrony zdrowia i pielęgnacji urody oraz łańcucha dostaw farmaceutyków.

W dziedzinie zaawansowanych technologii produkcji, Bill Treddenick posiada doświadczenia dotyczące produkcji komponentów dla lotnictwa i aeronautyki oraz branży motoryzacyjnej, produkcji wyrobów chemii użytkowej, kompozytów z włókien węglowych i ceramicznych  oraz w zakresie energii odnawialnej, w tym kogeneracji (ciepła i energii).

Poza tymi kluczowymi sektorami, Bill kierował również projektami w sektorze piwowarskim, produkcji napojów i żywności. Jako wykwalifikowany profesjonalista w dziedzinie BHP kieruje naszymi zespołami do spraw zgodności i bezpieczeństwa, zapewniającymi bezpieczeństwo na budowach oraz bezpieczeństwo maszyn, systemów i procesów produkcjyjnych.

Bill rozpoczął pracę w Lorien jako inżynier elektryk i automatyk, wcześniej pracował przy systemach przeładunku i transportu materiałów. Jego początkowa kariera  inżynierska rozpoczęła się w Brytyjskiej Marynarce Handlowej od stanowiska oficera technicznego.

Ostatnio Bill pracował jako:

 • Dyrektor projektu związanego z instalacją do dozowania środków farmaceutycznych dla międzynarodowego, wielobranżowego klienta.
 • Główny konsultant we wdrożeniu na skalę przemysłową wszczepialnych wyrobów medycznych przeznaczonych dla pacjentów po operacji raka skóry.
 • Dyrektor projektu związanego z tworzeniem nowych krajowych centrów dystrybucji i adaptacją istniejących centrów dla dużej sieci handlowej. ​​​​​​

Roy Klek

Food Sector Director

Roy Klek

Jako dyrektor w GP Strategies, Roy Klek ma ponad 30-letnie doświadczenia w realizacji złożonych, wielobranżowych projektów inwestycyjnych w przemyśle spożywczym i  produkcji napojów. Pracując w Wielkiej Brytanii jak również w innych krajach,  zrealizował dla klientów inwestycje o dużej wartości dodanej.  Na wszystkich poziomach decyzyjnych, budował relacje z kluczowymi uczestnikami zaangażowanymi w projekty, zapewniając aby ich zakończenie było wspólnym sukcesem.

Doświadczenie i fachowa wiedza o przemyśle spożywczym i stosowanie sprawdzonych metodologii zarządzania, umożliwiają mu przełożenie wizji klienta na realia, zapewniając przy tym wdrażanie opłacalnych rozwiązań.

Skupiając się na rozwoju zdolności do zarządzania inwestycjami w Lorien, stworzył bardzo skuteczny zespół profesjonalistów dedykowanych do zarządzania przedsięwzięciami, którzy mogą wykazać swoje umiejętności w najbardziej wymagających warunkach. Procesy i procedury zapewniające maksymalną kontrolę i możliwość podejmowania właściwych decyzji w ciągu realizacji projektu, stanowią fundament pragmatycznego podejścia jakie firma Lorien stosuje przy realizacji przedsięwzięć.

Roy opracował i wdrożył strategię rozwoju firmy, dzięki której Lorien jest uznawany za lidera w branży spożywczej w zakresie świadczenia profesjonalnych usług w  projektowaniu i zarządzaniu realizacją.

Ostatnio  pracował między innymi jako:

 • Dyrektor projektu typu „ greenfield” realizowanego dla producenta słodyczy, gdzie wprowadził dobre praktyki produkcyjne w całym procesie, od magazynowania surowców po wyroby gotowe.
 • Dyrektor projektu polegającego na stworzeniu master planu dla globalnego producenta żywności spełniającego założenia 10-letniego biznesplanu.
 • Dyrektor programowy dla wielomilionowej inwestycji wymagającej wdrożenia strategii  „szybkiej ścieżki” mającej na celu stworzenie nowych możliwości technologicznych oraz pakowania wyrobów w istniejącym zakładzie produkcyjnym.

Dave Mallinson

Engineering Director

Dave Mallinson

Dave Mallinson pracuje w Lorien od ponad 11 lat i zajmuje stanowisko Engineering Director. Jest również odpowiedzialny za projekty w branżach browarniczej i produkcji napojów, a także za nasz program rozwoju zawodowego absolwentów uczelni.

Rozpoczął pracę w firmie Lorien jako inżynier specjalizujący się w systemach pakowania/konfekcjonowania i przed podjęciem obecnej funkcji awansował na stanowisko kierownika działu inżynierii pakowania. Obecnie odpowiada za wszystkie działy projektowe tj.:

 • Procesowy
 • Inżynierii pakowania/konfekcjonowania
 • Elektryczny i automatyki
 • Budowlany
 • Mediów technologicznych

Ponadto, Dave zajmował stanowiska kierownicze w Ishida Europe i Premier Foods.

Ostatnio pracował między innymi jako:

 • Dyrektor projektu polegającego na opracowaniu master planu rozwoju dla międzynarodowego producenta żywności i napojów
 • Kierownik projektu, którego celem była restrukturyzacji firmy będącej znaczącym producentem wyrobów mleczarskich;.
 • Kierownik projektu polegającego na unowocześnieniu zakładu produkcyjnego w Holandii dla globalnego producenta żywności przekąskowej.

Phil Colquhoun

Projects Head Manager

Phil Colquhoun

Phil Colquhoun jest dyplomowanym inżynierem i zajmuje stanowisko Head of Projects. W ciągu ponad 20 lat pracy w firmie Lorien był odpowiedzialny za pomyślną realizację licznych, wielobranżowych projektów realizowanych w tym okresie.

Funkcje przez niego pełnione to najczęściej Project Manager, Programme Manager oraz koordynator pracy zespołów projektowych w biurze Lorien w Wielkiej Brytanii.

Jego kompetencje obejmują branżę piekarniczą, mleczarską, produkcję przekąsek, półproduktów żywnościowych jak również farmaceutyków i wyrobów przemysłowych. Realizowane przez niego inwestycje często wymagały stosowania szybkich technik zarządzania projektem w celu osiągnięcia oczekiwań harmonogramowych klienta i były realizowane w funkcjonujących zakładach, bez zakłócania produkcji. Wśród zrealizowanych inwestycji znajdują się projekty wielobranżowe (obiekty budowlane i linie produkcyjne) jak również i takie, które obejmowały jedynie inwestycje budowlane lub tylko instalacje procesowe.

Phil ma również doświadczenia w dziedzinie łańcucha dostaw i obiektów logistycznych, w branży piekarniczej, żywności przekąskowej, odzieży i artykułów gospodarstwa domowego.

Przed podjęciem pracy w Lorien, Phil zdobył doświadczenia polegające na zarządzaniu produkcją w sektorze FMCG  i kierowaniu wojskowym zespołem inżynieryjnym w Armii Brytyjskiej.

Ostatnio Phil pracował przy następujących zadaniach:

 • Kierowanie projektem związanym z wdrożeniem i walidacją instalacji do dozowania środków farmaceutycznych dla międzynarodowego, wielobranżowego klienta.
 • Realizacja szeregu przedsięwzięć zwiększających wydajność produkcji i poprawiających jej jakość dla klienta w branży spożywczej.
 • Transfer kompletnej instalacji produkcyjnej pomiędzy dwoma zakładami, w tym realizacja nowego obiektu w docelowej lokalizacji.
 • Kierowanie przedsięwzięciem polegającym na tworzeniu krajowych centrów dystrybucji dla dużego przedsiębiorstwa handlu detalicznego.

John Dilley

Senior Project Manager

John Dilley

John Dilley pełni funkcję Senior Project Manager. Rozpoczął pracę w Lorien w 1999 r. jako inżynier zajmujący się projektowaniem procesów i ich zasilaniem mediami technologicznymi.

John zdobył rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie produkcji żywności i napojów.

Zajmował się technologiami produkcji wyrobów takich jak przekąski, wyroby śniadaniowe, mięsne, warzywne, produkty zbożowe, oleje, zupy, produkty mleczarskie, napoje gazowane i skoncentrowane, woda mineralna i piwo. Kierował też projektami dla klientów z branży farmaceutycznej, produkcji specjalistycznych chemikaliów obejmujące również ich dystrybucję.

Posiadł gruntowną wiedzę w zakresie procesów technologicznych i ich realizacji poprzez swoje zaangażowanie w tworzenie nowych wyrobów, opracowywanie planów rozwojowych firm produkcyjnych (dla jednej lub wielu lokalizacji), programów inwestycji kapitałowych oraz wdrożenie kompletnych projektów technicznych, począwszy od studiów wykonalności po rozruch instalacji. Był także zaangażowany w zadania związane z obliczeniami kosztów eksploatacyjnych, organizację szkoleń dla podnoszenia umiejętności i kwalifikacji personelu obsługi, opracowanie systemów zarządzania środkami trwałymi, analizy stanów krytycznych magazynu części zamiennych oraz inteligentnych systemów konserwacji prewencyjnej.

Przed przyjściem do firmy Lorien pracował w firmie BOC Gases jako inżynier projektów.

Ostatnio John pracował przy następujących zadaniach:

 • Programme Manager dla klienta z branży spożywczej, nadzorujący wiele projektów dla potrzeb jego zakładów produkcyjnych, tak aby powiązane ze sobą spełniały oczekiwania osiągnięcia tego samego celu ekonomicznego.
 • Unowocześnienie i przeprojektowanie systemu doprowadzenia i dystrybucji wody technologicznej dla dużego browaru w celu podwojenia wielkości jego produkcji.
 • Koordynacja projektu i zarządzenie budową zadania polegającego na wymianie suszarni owsa dla producenta płatków śniadaniowych. Prace były wykonywane w pobliżu sąsiadującego pieca, który przez cały czas był wkorzystywany do bieżącej produkcji. ​​​​​​

Stephen Brown

Senior Project Manager

Stephen Brown

Stephen Brown w firmie Lorien pełni funkcję Senior Project Manager i jest odpowiedzialny za zarządzanie dużymi, wielobranżowymi projektami inżynierskimi głównie w przemyśle spożywczym i produkcji napojów. Pełni też funkcję Key Account Managera dla globalnego producenta przekąsek.

W sektorze produkcji żywności i napojów Stephen  skutecznie kierował wdrożeniem inwestycji o wartości wielu milionów GBP. Był odpowiedzialny za całościowe zarządzanie projektami, w tym za nadzór nad budżetem, harmonogramem realizacji oraz koordynacją pracy wielobranżowych zespołów w zakresie instalacji elektrycznych, automatyki, technologii produkcji, konfekcjonowania, mediów procesowych i projektowania budowlanego. Stephen posiada szczególne doświadczenie w opracowywaniu studiów wykonalności i koncepcji na wstępnych etapach inwestycji.

Posiada bogate doświadczenie w praktycznym zarządzaniu budową, zwłaszcza w obszarach, w których aspekty higieniczne mają szczególne znaczenie, a także w realizacji inwestycji w funkcjonujących obiektach produkcji spożywczej.

Ponad 20 lat ze swojej ponad 30-letniej kariery zawodowej Stephen spędził z Lorien. Poprzednio pracował m.in na stanowisku kierownika działu konfekcjonowania w jednej z wiodącej firm tej branży. Pełniąc tę funkcję był odpowiedzialny za zarządzanie działem projektowania linni pakowania.

Ostatnio Stephen pracował jako:

 • Programme Manager dla klienta branży spożywczej, nadzorujący liczne projekty w wielu zakładach produkcyjnych, tak aby łącznie prowadziły do zamierzonego celu biznesowego.
 • Kierowanie projektami związanymi z instalacjami do zbiorczego pakowania przekąsek dla globalnego klienta w wielu lokalizacjach w Wielkiej Brytanii. Było to przedsięwzięcie o dużej skali, które wynikało z analizy sieci zakładów produkcyjnych i konieczności zamknięcia jednej z fabryk.

Matthew Hidderley

Business Development Manager

Matthew Hidderley

Matthew pełniąc funkcję Business Development Manager, jest odpowiedzialny za działania związane z rozwojem i nowymi perspektywami sprzedaży oraz współpracą z kluczowymi klientami z sektora FMCG. Pozyskane przez niego projekty realizowane są przez wielobranżowe zespoły inżynierskie zajmujące sektorami produkcji żywności i napojów oraz zaawansowanych technologii. Jego klienci prowadzą działalność produkcyjną w Wielkiej Brytanii, Europie i Ameryce Północnej.

Matthew ma tytuł magistra zarządzania (MBA) i 20-letnie doświadczenia w rozwoju sprzedaży i marketingu i działalności operacyjnej w tym zakresie.
Jest odpowiedzialny za współpracę z klientami i ich wewnętrznymi strukturami zarządzającymi na wszystkich szczeblach.  Zajmuje się całym procesem nawiązywania kontaktów z klientami i rozwijania relacji z nimi.

Zrealizował różnorodne i złożone projekty inwestycyjne CapEx, od małych zadań konsultingowych takich jak weryfikacje projektów technologicznych, dokumentacji CAD, zapewnienia zgodności z wymaganiami PUWER/CE po unowocześnianie kompletnych linii produkcyjnych i realizację dużych przedsięwzięć o wartości wielu milionów funtów, takich jak m.in.:

 • Plany rozwoju typu master plan (dla pojedynczego zakładu lub całej firmy)
 • Usuwanie wąskich gardeł w procesach technologicznych i liniach produkcyjnych
 • Zwiększanie skali i wydajności procesów technologicznych
 • Przeglądy technologiczne i poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych
 • Wymiana wyposażenia
 • Wstępne opracowania koncepcyjne (FEED)
 • Strategia realizacji inwestycji

Chris Bullock

Engineering Manager - Pakowanie i konfekcjonowanie

Chris Bullock

Chris Bullock zajmuje stanowisko Engineering Manager i kieruje zespołem zajmującym się technikami pakowania i konfekcjonowania wyrobów gotowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenia w realizacji inwestycji i specjalizuje się w inżynierii pakowania, konfekcjonowania oraz w zarządzaniu projektami. Kierował wielobranżowymi projektami dla klientów „Blue Chip” w różnych sektorach m.in. w piwowarskiej, produkcji napojów bezalkoholowych i oraz innych produktów spożywczych.

Od koncepcji do wdrożenia, wspiera prace swojego zespołu będąc odpowiedzialnym za innowacyjne rozwiązania techniczne, zaspokajające potrzeby naszych klientów

Chris ma udokumentowaną listę osiągnięć w swojej specjalności i kieruje projektami realizowanymi przez Lorien we wszystkich kluczowych sektorach rynku. Ukończył studia jako inżynier mechanik i poprzez lata praktyki zdobył ogromną wiedzę o projektowaniu i wykonywaniu linii do pakowania i konfekcjonowania, a w szczególności o systemach szybkiego pakowania lub rozlewu, przeładunku, automatyzacji i magazynowaniu pojemników/opakowań. Specjalizuje się w opracowywaniu rozwiązań, które uwzględniają zarówno potrzeby produkcyjne i eksploatacyjne klienta jak i cele komercyjne.

Ostatnie zrealizowane zadaniach to m.in.:

 • Nowa linia do butelek PET – projekt ofertowy, wybór dostawców i realizacja zamówień, planowanie realizacji przedsięwzięcia i nadzór techniczny nad realizacją
 • Studium wykonalności i koncepcja dla linii rozlewu  - realizacja strategicznego  zadania w Wielkiej Brytanii dla globalnej grupy piwowarskiej.
 • Racjonalizacja linii do puszkowania – modernizacja dwóch istniejących linii do szybkiego napełniania puszek w celu osiągnięcia 30% wzrostu wydajności oraz uzupełnienie linii nowymi urządzeniami do pakowania wtórnego i operacji końcowych.

Adrian Nicholls

Engineering Manager – Media i zrównoważony rozwój

Adrian Nicholls

Adrian Nicholls kieruje w Lorien zespołem odpowiedzialnym za projektowanie infrastruktury mediów technologicznych, instalacji obiektowych oraz zajmującego się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju. Posiada rozległe doświadczenia w projektowaniu, realizacji i rozruchu instalacji mediów oraz inwestycji związanych z energią odnawialną.

Jest doświadczonym inżynierem, który pełnił różne funkcje w projektach związanych z procesami technologicznymi w zakresie dotyczącym ich zasilania w media. Zakres odpowiedzialności obejmował zarówno przygotowywanie studiów wykonalności jak i projektowanie instalacji przesyłowych i dystrybucji mediów oraz zarządzanie realizacją do etapu rozruchu. Były to nowe inwestycje jak również modernizacje istniejących instalacji.

Wśród jego znaczących osiągnięć znajdują się zadania polegające na odtworzeniu i przebudowie infrastruktury po trzęsieniu ziemi w Canterbury w Nowej Zelandii, optymalizacji procesu technologicznego spalarni w Wielkiej Brytanii, realizacji instalacji kogeneracji w oczyszczalniach ścieków oraz zwiększenia wydajności poprzez modernizacje w zakładach produkcji żywności i napojów.

Umiejętności Adriana obejmują wykonywanie studiów wykonalności, projektów wykonawczych instalacji mediów, obliczeń procesowych (bilanse masy i energii, dobory pomp, itd.), zarządzanie i koordynacja realizacji do etapu rozruchu i optymalizacji instalacji. Jego zespół projektuje systemy ogrzewania i wentylacji, pomieszczenia z kontrolowaną atmosferą, instalacje zimnej i ciepłej wody, sieci gazowe, instalacje gazów laboratoryjnych, układy wody lodowej i systemy chłodnicze oraz uzdatnianie ścieków.

Projekty dotyczą zarówno inwestycji komercyjnych, przemysłowych jak i publicznych obiektów zabytkowych. Zespół realizuje również przedsięwzięcia związane z wytwarzaniem energii odnawialnej (z biomasy i z odpadów) oraz budową instalacji biogazowych.

Niektóre z ostatnich projektów Adriana to między innymi:

 • Modernizacja dużej instalacji chłodniczej, w tym wody lodowej, dla  międzynarodowego browaru umożliwiająca znaczne zwiększenia wydajności warzelni.
 • Modernizacja (projektowanie i zarządzanie inwestycją) instalacji mediów w zakładzie produkcyjnym wiodącego producenta płatków śniadaniowych w Wielkiej Brytanii.
 • Przeprowadzenie inwentaryzacji i przeglądu technicznego instalacji mediów procesowych w zakładzie wiodącego brytyjskiego producenta wyrobów do pielęgnacji urody, kosmetyków oraz farmaceutyków.

Tim Redfern

Engineering Manager – Instalacje elektryczne i automatyka

Tim Redfern

Tim Redfern pełni funkcję Engineering Manager’a i kieruje w biurze Lorien w Wielkiej Brytanii działem projektowania instalacji elektrycznych i automatyki co obejmuje m.in. przydzielanie zadań i zarządzanie projektami  w celu osiagnięcia założonych celów technicznych. Jest dyplomowanym inżynierem oraz członkiem Instytutu Elektrotechniki.

Pracował przy wielu, różnorodnych projektach związanych z procesami technologicznymi, pakowaniem, konfekcjonowaniem lub rozlewem w sektorze piwowarskim, spożywczym, produkcji przekąsek i napojów. W ten sposób rozwinął praktyczną wiedzę o systemach automatyki, instalacjach elektrycznych oraz umiejętności kierowania realizacją inwestycji i kierowania budową.

Tim i jego zespół realizują projekty obejmujące jedno lub kilka spośród następujących zadań:

 • Specyfikacje wymagań użytkownika (URS)
 • Funkcjonalne specyfikacje projektowe (FDS)
 • Specyfikacje projektowe oprogramowania (SDS)
 • Architektura PLC i sieci danych
 • Systemy PLC
 • Systemy SCADA
 • Układy zasilania WN i SN
 • Rozdzielnie NN i WLZ
 • Elektryczne instalacje obiektowe
 • Nadzorowanie robót instalacyjnych
 • Rozruch i testy
 • Instalacje słaboprądowe

Dodatkowo Tim kierował opracowaniem planu naprawczego infrastruktury elektroenergetycznej i automatyki procesowej po szkodach spowodowanych pożarem zakładzie produkcji spożywczej.

Ostatnio Tim pracował zajmował się nastepującymi projektami:

 • Instalacje do zbiorczego pakowania  przekąsek dla globalnego klienta w wielu lokalizacjach w Wielkiej Brytanii, Holandii i Belgii. Było to projekty o dużej wartości i skali złożoności, wynikajace z wdrożenia do produkcji nowych wyrobów oraz zastosowanych technologii.
 • Układy rozdzielni średniego i niskiego napięcia dla klienta wytwarzającego półprodukty spożywcze.
 • Zmiana systemu  sterowania opartego na sterownikach PLC Siemens serii S5 na S7  na zlecenie dużej brytyjskiej piekarni ciastek i herbatników.
 • Kierowanie projektowaniem instalacji elektrycznych, sterowania i pomiarów dla potrzeb rozbudowy i modernizacji technologii w dużym zakładzie przetwórstwa olejów roślinnych.

Tony Reynolds

Engineering Manager – Dział zgodności

Tony Reynolds

Tony Reynolds kieruje w Lorien zespołem inżynierów odpowiedzialnych za zapewnianie zgodności z wymogami bezpieczeństa. Zespół ten specjalizuje się w uzyskiwaniu oznakowania CE dla złożonych instalacji, oceną ryzyka zagrożenia i bezpieczeństwa maszyn, dopuszczeniami i wyznaczaniem stref  w/g SRP/CS, HAZOP, ATEX & DSEAR w zakresie atmosfer wybuchowych (pyły, gazy i opary) w obiektach nowych i istniejących.

Rozpoczął pracę w Lorien w 2007 r mając ponad 16 lat wcześniejszych doświadczeń w pracy przy zapewnianiu zgodności i uzyskiwaniu dopuszczeń. Pracował dla renomowanych organów certyfikacyjnych takich jak TÜV Rheinland i BSI (British Standards Institution) oraz dla firm komercyjnych m.in. Pitney Bowes.

Był również zaangażowany w procesy dopuszczeń i certyfikacji dla urządzeń i wyrobów w skali globalnej. Posiada ogromną i unikalną wiedzę z dziedziny dopuszczeń i przepisów prawnych na świecie. Pracował dla klientów Lorien m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, USA, Kanadzie, Rosji, Indiach, Afryce Południowej, Indonezji, Chinach, Japonii, Australii, Nowej Zelandii, Francji, Hiszpanii, Słowenii, Słowacji, Belgii, Polsce i Holandii.

Tony prowadzi również szkolenia techniczne dla klientów oraz kursy wewnętrzne dotyczące zagadnień związanych z zapewnieniem zgodności z wymogami bezpieczeństwa.

Ostatnio był zaangażowany w nastepujące zadania:

 • Dla klienta z branży spożywczej, jako kierownik programu zgodności z wymogami bezpieczeństwa, nadzorował liczne projekty związane z bezpieczeństwem we wszystkich zakładach produkcyjnych. Efektem pracy były oceny i sprawozdania sporządzone zgodnie z wymaganiami jednolitych standardów.
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie zgodności z wymogami bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa maszyn (PUWER i oznakowanie CE), atmosfer wybuchowych (DSEAR i ATEX) oraz bezpieczeństwa na budowie (brytyjskie regulacje CDM) dla specjalistycznej firmy chemicznej obsługującej sektor motoryzacyjny.
 • Inspekcje obszarów zagrożonych wybuchem i opracowanie raportu dotyczącego niezgodności z wymogami bezpieczeństwa w obiektach produkcyjnych globalnego producenta wyrobów chemii gospodarczej. Przeglądy wykonano w pracujących zakładach w Indiach i Indonezji oraz zweryfikowano pod kątem bezpieczeństwa dokumentację projektową nowego obiektu na Bliskim Wschodzie. ​​​​

Anthony Hennessy

Business Development Manager

Anthony Hennessy

Anthony Hennessy w firmie Lorien pełni funkcję Business Development Manager i koncentruje się na sektorach biotechnologii, zaawansowanych technologii, a także produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz browarniczym.

Jest bardzo doświadczonym specjalistą w zakresie rozwoju sprzedaży, pełniącym podobne funkcje w międzynarodowych strukturach sprzedaży m.in. na rynkach Bilskiego Wschodu i Afryki oraz obsługę klientów działających globalnie i w wielu gałęziach przemysłu.

Anthony wnosi do Lorien swoje doświadczenia ze sprzedaży i obsługi klientów na rynkach związanych z biotechnologią, zaawansowanymi technologiami produkcji, produkcją napojów, przemysłem przetwórczym i wytwarzaniem energii.

Rozpoczął pracę w Lorien w 2017, po wcześniejszym pełnieniu szeregu odpowiedzialnych funkcji na arenie międzynarodowej i przebywając na stałe poza Wielką Brytanią.

Elliot Follows

Manager - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Elliot Follows

Elliot Follows ma ponad 20-letnie doświadczenia w zarządzaniu jakością oraz zagadnieniami BHP  a jego kompetencje potwierdza dorobek w zakresie kwalifikacji i członkostwo w Instytutach; NEBOSH NGC, NCC oraz dyplom z zarządzania  BHP -  CMSE® (Certified Machinery Safety Expert), GradIOSH, DipNEBOSH i MIIRSM.

Pracował ponad 6 lat jako Manger ds. BHP (sektor spożywczy, produkcja napojów i środków farmaceutycznych) w firmie Briggs w Burton. W roku 2016 rozpoczął pracę w Lorien wnosząc swoje doświadczenia w zakresie realizacji projektów z uwzględnieniem brytyjskich regulacji CDM. Posiada najnowsze doświadczenia praktyczne zdobyte w pracy dla szerokiego wachlarza klientów międzynarodowych w branżach produkcji spożywczej, napojów, browarnictwie, zaawansowanych technologii, produkcji farmaceutycznej i kosmetyków.

Umiejętność połączenia strategicznego myślenia i praktyki wynikającej z projektów wdrożeniowych sprawia, że Elliot spotyka się z uznaniem swojego zespołu, klientów i firm wykonawczych.

Dbałość  o zgodność z wymogami bezpieczeństwa i stosowane rozwiązania systemowe zapewniły firmie Lorien certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem według BS OHSAS 18001.

Elliot posiada również doświadczenia międzynarodowe.  Oprócz realizacji w Wielkiej Brytanii, prowadził projekty w Niemczech, Indiach, Afryce, Francji, Polsce, Belgii i Holandii.

Ostatnio był zaangażowany w następujące zadania:

 • Był odpowiedzialny za aspekty BHP w projekcie wdrożenia nowej technologii produkcji oraz  linii konfekcjonowania dla dużego klienta produkującego płatki śniadaniowe. Zespół Lorien prowadził projekt w napiętym harmonogramie czasowym zapewniając przy tym bezpieczeństwo pracy 250 osób załogi pracującej w normalnie funkcjonującej części zakładu.
 • Kierował projektem systemowej realizacji zbierania bieżących informacji dotyczących BHP wprowadzanych do systememu sprawozdawczości. Projekt wdrożono we wszystkich zakładach produkcyjnych, w których firma Lorien pełni funkcję Principal Contractor w rozumieniu brytyjskich regulacji CDM. System pozwala na skuteczne zbieranie danych z budów i inteligentną analizę danych.
 • Planowanie i kierowanie szkoleniami BHP dla dyrektorów, kierowników i inżynierów pracujących w Lorien, łącznie z dochodzeniami powypadkowymi, zasadami bezpiecznego projektowania, brytyjskimi regulacjami CDM i świadomością szkodliwości materiałów takich jak azbest.