Lorien Engineering w Polsce – rozwój niezależnie od spowolnienia rynku

stycznia 2021

Kryzys związany z COVID-19 pogrążył światową gospodarkę w bezprecedensowej recesji, a krótko- i długoterminowe warunki biznesowe pozostają nadal niepewne.

Jednak wpływ pandemii na gospodarkę i rynki nie był jednakowy dla wszystkich branż. Niektóre z nich zakończyły rok 2020 bardzo silnym wzrostem sprzedaży, kompensując tym samym rosnące osłabienie innych.

Krzysztof Szymczyk, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju powiedzia

“Pomimo pandemii, w 2020 roku firma Lorien Engineering Solution w Polsce odnotowała dwucyfrowy wzrost przychodów w porównaniu z poprzednim rokiem, przy jednoczesnym osiągnięciu wysokich marż operacyjnych. Firma ma również znaczny portfel zamówień do realizacji w roku bieżącym.”

Głównymi czynnikami tego sukcesu w Polsce są:

  • Długoterminowe relacje biznesowe z powtarzalnymi klientami,
  • Zróżnicowane portfolio i dywersyfikacja obsługiwanych branż,
  • Zaangażowanie w projekty dotyczące krytycznej infrastruktury przy jednoczesnym zapewnieniu udziału w dalszych fazach rozwoju,
  • Nowe, znaczące projekty pozyskane od znanych, globalnych firm,
  • Bieżące wsparcie udzielane naszym klientom, w szczególności podczas sytuacji kryzysowej spowodowanej przez COVD-19.

Reagując na nowe wyzwania, podjęto szereg ważnych, wewnętrznych działań:

  • Dostosowano strukturę organizacyjną firmy, aby wspierać trwały jej rozwój,
  • W uzupełnieniu do awansów wewnętrznych, wdrożono proces rekrutacji w celu obsadzenia wakatów,
  • Powierzchnia biurowa została znacznie zwiększona, aby zapewnić odpowiednie warunki pracy naszym nowym koleżankom i kolegom,
  • Poczyniono znaczące inwestycje w sprzęt biurowy, infarastrukturę IT i oprogramowanie,
  • Na rok 2021 zaplanowano wdrożenie nowych technologii, metod i oprogramowania projektowania inżynierskiego.

Lorien Engineering Solutions, oddział grupy GP Strategies, zajmuje się projektowaniem inżynierskim, zarządzaniem projektami i usługami doradztwa technicznego w zakresie technologii, budowy i modernizacji obiektów przemysłowych, instalacji wewnętrznych, pakowania i automatyzacji.

Działamy na całym świecie w wielu sektorach przemysłu, w tym: spożywczym, napojowym, piwowarskim, farmaceutycznym, kosmetycznym, chemii gospodarczej i lekkiej, zaawansowanych technologii oraz obiektach logistycznych.