Żywność

Lorien oferuje całościowe rozwiązania dla przemysłu żywnościowego. Projektujemy bezpieczne pod względem zachowania higieny środowisko produkcji wraz z procesami przetwórstwa, które są zgodne z wymaganiami ustawowymi i najlepszą praktyką produkcyjną, które usatysfakcjonują i spełnią oczekiwania naszego klienta i końcowego konsumenta.

Rozumiemy zagadnienia dotyczące różnych stref produkcji i przetwórstwa żywności pod względem wymogów jakościowych, metod utrzymania czystości, znakowania partii opakowaniowych czy logistyki materiałów. 
Wiele naszych projektów zaczyna się od fazy koncepcji, przez wstępne oszacowanie najbardziej efektywnego rozwiązania, zawierającego: zakres produktów lub rozwój wolumenu, obniżenie kosztów produkcji, racjonalizację linii produkcyjnej po końcowe projektowanie.  

Nasze doświadczenia pozwalają firmie Lorien podejmować się projektów dla wytwórców żywności w całej Europie. Nasze projekty często okazują się najlepiej wykonanymi i pasującymi do potrzeb producenta rozwiązaniami na świecie.

Dostarczamy jednolitą i spójną koncepcję realizacji całego projektu. Począwszy od koncepcji i studium projektu wykonania do testów końcowych i finalnego przekazania produkcji.