Life Sciences

Lorien Engineering już od ponad 15 lat jest związany oraz posiada doświadczenie w szerokiej gamie rozwiązań dla sektora przemysłu Life Science.

Nasi inżynierowie i kierownicy projektów posiadają doświadczenie w:

 • Produkcji API (Active Pharmaceutical Ingredients) – czynnych substancji chemicznych używanych przy produkcji leków
 • Produkcji końcowych form leków: tabletki, kapsułki, dawki w płynie, dawki w aerozolu
 • Diagnostyce in-vitro
 • Laboratoriach naukowych i przemysłowych
 • Medycynie regeneracyjnej
 • Inżynierii tkankowej
 • Produkcji bio-mediów
 • Biotechnologii przemysłowej

Lorien Engineering oferuje wsparcie przy tworzeniu nowych obiektów oraz adaptacji już istniejących i przystosowaniu ich do nowych wymagań. Projektujemy rozwiązania dla:

 • Laboratoriów naukowych i przemysłowych
 • GMP (Good Manufacturing Practise) Dobra Praktyka Produkcyjna – pomieszczenia produkcyjne i produkcja sterylna
 • Zakładów/Linii konfekcjonowania
 • Mediów zakładowych, włączając HVAC (instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne, grzewcze, ciepłownicze) oraz wodę oczyszczoną
 • Naważalni