Browarnictwo

Od momentu powstania w 1985r. Lorien Engineering Solutions aktywnie wzięła na siebie i zajęła wiodącą rolę w brytyjskim i międzynarodowym sektorze browarniczym współpracując z wieloma największymi globalnymi klientami.

Nasze doświadczenie rozciąga się na cały proces technologiczny tj. od warzenia po pakowanie produktu końcowego zapewniając najwyższą wydajność procesu wraz z pakowaniem lub całościowe rozwiązanie dla konkretnego browaru. 

Zakres przeprowadzanych przez nas prac zawiera pełen zakres prac, od koncepcji i studium projektu wykonania do testów końcowych i finalnego przekazania produkcji, dostarczając w ten sposób jednolitą i spójną koncepcję realizacji całego przedsięwzięcia. 

Nasza niezależność od dostawców pozwala nam także na oferowanie obiektywnych i bezstronnych usług konsultacyjnych wliczając w to audyty techniczne, wycenę inwestycji, ocenę energooszczędności, zgodność z normami oraz jakości wykonania i końcowego przekazania inwestycji.