Lorien Engineering Polska wspiera projekt rozbudowy Faurecii w Polsce

Międzynarodowa korporacja motoryzacyjna Faurecia zdecydowała się na współpracę z firmą GP Strategies Poland (znaną również pod marką Lorien Engineering Polska) przy inwestycji polegającej na rozbudowie
swojego zakładu produkcyjnego w południowo-zachodniej części Polski.

Firma GP Strategies zaprojektowała a obecnie nadzoruje rozbudowę zakładu produkcyjnego ram siedzień samochodowych Faurecii w Wałbrzychu. Inwestycja ma na celu usprawnienie operacji logistycznych oraz powiększenie powierzchni magazynowej dla produktów gotowych opuszczających fabrykę. Po realizacji inwestycji, samochody ciężarowe będą mogły  wjeżdzać do budynku w celu obioru produktów gotowych przy zachowaniu bezpieczeństwa i pełnej efektywności całorocznych cykli operacyjnych zakładu. Nieregularny kształt rozbudowy budynku wynika z konieczności  pogodzenia potrzeb związanych z możliwością manewrowania ciężarówek celem wjazdu do budynku magazynowego przy jednoczesnym  zachowaniu możliwie jak największej liczby miejsc parkingowych dla samochodów pracowników.

Prowadzony projekt wymagał również wzmocnienia konstrukcji dachu istniejącego budynku, przeniesienia jednostek wentylacyjnych na dach nowopowstałego budynku oraz modyfikacji istniejącego parkingu, dróg jak również ciągów komunikacyjnych dla pieszych.

Projekt rozpoczął się w kwietniu 2014 roku, w listopadzie uzyskane zostało pozwolenie na budowę, zaś same prace budowlane zostały zainicjowane w grudniu. Kluczowym apektem planowania i organizacji prac było utrzymanie ciągłości produkcji zakładu w kontekście dostarczania produktów końcowych oraz zagwarantowanie bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników znajdujących się w sąsiadujących strefach. W chwili obecnej projekt znajduje się w końcowej fazie realizacji, a oddanie inwestycji do użytkowania przewidywane jest na koniec maja 2015 roku.

W zakres odpowiedzialności Lorien wchodzi realizacja usług  formule EPPCM (Engineering, Permitting,
Procurement and Construction Management). Kierownik Projektu p. Maciej Król powiedział: “Projekty rozbudów zakładów przy zachowaniu ciągłości produkcji są zawsze wyzwaniem, a ten projekt nie był pod tym względem wyjątkiem.  Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy wesprzeć Faurecię w tak ważnej inwestycji.”