Możliwości gospodarcze w Polsce, seminarium przy współpracy z EMITA, UKTi & BPCC

Międzynarodowa Izba Handlowa w East Midlands (EMITA) wraz z Brytyjsko Polską Izbą Handlową (BPCC) organizują seminarium, które odbędzie się 9 marca 2011 w Uniwersytecie w Nottingham. Wśród zaproszonych prelegentów będzie Bill Treddenick, dyrektor operacyjny, który zaprezentuje studium przypadku, w którym firma Lorien Polska zaistniała na rynku w Polsce w roku 2009 pozyskując tym samym klientów w Europie Wschodniej. Jednocześnie będąc członkiem Brytyjskiej Izby Handlowej od dnia rozpoczęcia działalności na terenie Polski.


Bazując na stronie http://www.emita.org.uk/Events/Poland_2011/

''Polska jest największym z nowych państw członkowskich UE, z populacją 38 milionów, jest strategicznie zlokalizowana na skrzyżowaniu dróg między Europą Wschodnią i Zachodnią. Ponadto oferuje łatwy dostęp do 250 milionów konsumentów w promieniu 1000 kilometrów.,,


Komisja Europejska i IMF oceniają Polskę, jako kraj najszybciej rozwijający się w Unii Europejskiej zarówno w roku 2009 jak również 2010. Ponadto prognozuje się wysoki wzrost gospodarczy również w latach 2011 i 2012.

Jest wiele możliwości, oferowanych przez rynek w Polsce, który swą różnorodnością pozwala na szybki rozwój firm. W przypadku zainteresowania zapraszamy do udziału w konferencji, która ma na celu przybliżenie tematyki związanej z działalnością operacyjną dla firm w Polsce, min.:

•  Najnowsze prognozy względem rynku w Polsce, rozwój ekonomiczny i przewidywania rozwoju gospodarczego na najbliższe 5 lat

•  Istniejące możliwości rozwoju biznesu dla firm brytyjskich w  Polsce, a także potencjał pozyskania funduszy unijnych na przykładzie kluczowych projektów oraz  ich dostępności;   


•  Ekspertyzy dotyczące istniejących możliwości i sposobów znalezienia agentów i dystrybutorów, założenia marketingu dla firm w Polsce i pokonywanie barier wejścia na rynek

•  Omówienie kwestii logistycznej na terytorium Polski  
 
•  Pierwsza pomoc i praktyczne porady ze strony Lorien Engineering Solutions, firmy z siedzibą w Staffordshire, która podzieli się swoimi doświadczeniami towarzyszącymi w otwarciu pierwszego biura we Wrocławiu 18 miesięcy temu

Przed konferencją będzie również okazja do spotkania naszych gości z Ambasady Brytyjskiej w Warszawie oraz Polsko-Brytyjskiej Izby Handlowej, a także naszych sponsorów Roythornes RSM i Tenon``


Zapraszamy