Konferencja ,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym''

W dniach 23-24 listopada 2010r. w Bielsku Białej odbyła się konferencja i targi pt: "Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym". W konferencji wzięło udział ponad 100 osób, w tym dyrektorzy oraz kadra inżynierska rozlewni wód i soków, zakładów spirytusowych, browarów oraz mleczarni.


Celem konferencji było przedstawienie tematyki istotnej dla branży, czyli rozwiązań, jakie stosowane są przez działy utrzymania ruchu w kontekście metodologii zarządzania, integracji ze środowiskiem oraz podniesienia efektywności przy jednoczesnym obniżaniu kosztów. Konferencji towarzyszyły dyskusje, podczas których przedstawiciele zakładów wymieniali się poglądami i doświadczeniem.


Senior Process Engineer Marek Banaś powiedział: „Konferencje są doskonałym miejscem na konfrontację naszej wiedzy oraz na poszerzanie horyzontów. Możliwość spotkania wielu specjalistów w jednym miejscu oraz poznania ich sposobu podejścia do problemów, może relatywnie przełożyć się na efektywność naszej pracy, oraz może być wartością dodaną dla pracodawcy. Wykłady prowadzone przez doświadczonych fachowców umożliwiają otrzymywanie odpowiedzi na często nurtujące nas pytania. Niewątpliwym plusem uczestnictwa w tego typu spotkaniach jest również możliwość poznania obecnych rozwiązań technicznych, stosowanych w przemyśle spożywczym oraz trendów wytyczanych przez producentów".

Program konferencji obejmował między innymi:


• Utrzymanie ruchu w nowoczesnym przedsiębiorstwie - dylematy firm produkcyjnych. Strategie i metodologie w utrzymaniu ruchu. Zarządzanie zasobami technicznymi.
• Outsourcing utrzymania ruchu. Naprawy i remonty. Zarządzanie magazynem części zamiennych i materiałów. 
• Efektywność w utrzymaniu ruchu, optymalizacja kosztów. Podnoszenie efektywności i optymalizacja kosztów utrzymania.
• Diagnostyka w utrzymaniu ruchu. Automatyka i sterowanie. Najnowsze technologie sterowania i bezpieczeństwa na usługach aplikacji przemysłowych.

Nasze uczestnictwo miało na celu poznanie problematyki względem utrzymania ruchu i zapoznanie się z panującymi trendami w branży na terenie Polski. Świadczenie usług dla działów utrzymania ruchu nie jest głównym filarem działalności firmy Lorien, jednak nasze usługi związane z optymalizacją oraz redukcją energochłonności procesów, mogą spotkać się z zainteresowaniem.

Chcielibyśmy podziękować osobom, które w czasie konferencji odwiedziły nasze stoisko, przedstawiły nam swoje problemy i były zainteresowane naszą pomocą w ich rozwiązaniu.